Reference

Izbor nekoliko najpoznatijih korisnika naših usluga :

 

imgPreduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik
A.D. Ugljevik

Proizvodnja termo-električne energije i proizvodnja uglja

 


imgBijeljina Put
A.D. BIJELJINA

Izgradnja, rekonstrukcija i asfaltiranje puteva

 

 

imgPreduzeće TEREX
d.o.o. BIJELJINA

Građevinarstvo, saobraćaj, trgovina i usluge

 


imgELF
d.o.o. Jelah

Auto dijelovi za teretna motorna vozila i autobuse

 


imgHEN
d.o.o. Sarajevo

?

 


imgKompanija BOKSIT
A.D. Milići

Preduzeće za istraživanje, proizvodnju i pripremu rude boksita

 


imgSemberija transport
A.D. Bijeljina

Prevoz robe i putnika u drumskom saobraćaju