Mašinska obrada doboša

 

 

img

 


Obrada kočionog doboša se svodi na obradu njegove unutrašnje, radne površine, sa kojom on ima kontakt sa kočionim oblogama papuča. Ta površina mora biti ravna, kao i ona na oblogama da bi dobili potrebnu silu kočenja i pravilno trošenje dodirnih površina.

 

 


Obrađujemo sve vrste kočionih doboša za putnička i teretna vozila na mašini koja je predviđena isključivo za tu obradu.